Protocol veilig sporten

Inleiding

Dit protocol is bedoeld voor de binnentrainingen voor leden van alle leeftijden van Budoclub Voorburg tijdens de coronacrisis. Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF en Judobond Nederland, uitgaande van de situatie op 1 juli 2020. Alle punten die niet in dit protocol genoemd worden, maar wel in het protocol van het NOC*NSF staan zijn ook geldig voor Budoclub Voorburg. 

 

Algemene uitgangspunten

In dit protocol wordt globaal uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

 • In principe geldt er tijdens het sporten geen beperking in afstand tussen de sporters
 • Echter, indien contact niet strikt noodzakelijk is, wordt 1,5m afstand gehouden tussen sporters
 • Het aantal trainingspartners wordt zo veel mogelijk beperkt 
 • Publiek en ouders worden zo min mogelijk toegelaten in de dojo
 • Leden komen zo veel mogelijk al omgekleed naar de lessen

 

Omschrijving trainingsruimte

De lessen vinden weer plaats in onze eigen dojo in Sportcentrum Forum Kwadraat. 

De oppervlakte van het trainingsgebied van onze dojo bedraagt 150 m2. De luchtverversing van onze dojo wordt voorzien door een tweetal installaties. Ten eerste wordt de dojo geventileerd met directe buitenlucht via het centrale luchtverversingssysteem wat door het hele gebouw van Forum Kwadraat loopt. Daarnaast is er een losse airconditioningsunit aanwezig die vanuit het dak direct naar onze dojo loopt. Dit aircosysteem is onafhankelijk van het ventilatiesysteem van de rest van het gebouw van Forum Kwadraat. De luchtverversingscapaciteit bedraagt 8000 m3 per uur.

 

Materialenlijst

 • 70% handenalcohol
 • Handzeep
 • Papieren handdoekjes
 • Disposable schoonmaakdoekjes
 • Schoonmaakzeep in sproeier

 

Coronacoördinator

Kirby Tong-Minh is aangesteld als centrale coronacoördinator. De coronacoördinator zal niet fysiek aanwezig zijn bij elke les, maar is wel altijd bereikbaar voor vragen of problemen omtrent het protocol tijdens deze coronacrisis. 

 

Looproutes en bewegwijzering

De looproutes welke zijn uitgezet door Sportfondsen zal worden gevolgd. Dat houdt in dat de hoofdingang wordt gebruikt als ingang en dat de achteringang wordt gebruikt als uitgang. 

 

Gezondheidscheck

Alle richtlijnen van het RIVM gelden en worden bekend geacht. Het belangrijkste punt hieruit is dat men thuis blijft bij klachten. Mochten deelnemers onverhoopt tijdens de les klachten blijken te hebben, dan worden deze verzocht naar huis te gaan, en worden zo nodig ouders gebeld om de deelnemer op te halen.

 

Afstand leraren

Leraren houden zo veel mogelijk 1,5m afstand van elkaar en de deelnemers. Voor het voordoen of corrigeren van oefeningen is het toegestaan dichter bij de deelnemers of andere leraar te komen.

 

Afstand deelnemers

Er geldt geen beperking in afstand tussen de deelnemers. Echter, indien het voor de oefeningen niet strikt noodzakelijk is om dicht bij elkaar te staan, dan wordt zoveel mogelijk 1,5m afstand van elkaar gehouden. 

 

Hygiëneregels deelnemers

Deelnemers wassen voor aanvang van de les hun handen met water en zeep in de kleedkamers. Hiervoor zal handzeep en papieren handdoekjes aanwezig zijn. Deelnemers kunnen direct bij aankomst hun handen wassen, en wachten vervolgens weer in de publieksruimte. Dit om te voorkomen dat iedereen tegelijk zich naar de kleedkamer begeeft direct voor aanvang van de les.

 

Het staat deelnemers vrij een mondkapje te dragen indien de trainingsvormen dit toelaten.

 

Hygiëneregels leraren

Leraren wassen hun handen voor aanvang van de eerste les met water en handzeep. Na elke les ontsmetten zij hun handen met 70% handenalcohol, welke aanwezig zal zijn in een dispenser. Na de laatste les wassen de leraren hun handen met water en handzeep.

 

Toeschouwers

Toeschouwers worden in principe niet toegestaan. Hierop zijn enkele uitzonderingen: 

 • Ouders van proefleden mogen tijdens de eerste 2 proeflessen in de publieksruimte aanwezig zijn tot een maximum van 8 ouders per les.  
 • Ouders die iets met de leraren willen bespreken mogen bij wisseling van de lessen aanwezig zijn tot een maximum van 8 ouders per les.
 • Ouders met dwingende redenen om tijdens de les aanwezig te moeten zijn kunnen dit met de leraren bespreken, en hier kan per geval een uitzondering op gemaakt worden.

 

Brengen deelnemers

Deelnemers die door ouders of begeleiders gebracht worden, worden tot aan de ingang van Sportcentrum Forum Kwadraat gebracht en worden ook buiten weer opgehaald. 

 

Instroom lessen

Deelnemers die door ouders of begeleiders gebracht worden, worden tot aan de ingang van de dojo gebracht en daar ook weer opgehaald. 

 

Uitstroom lessen

Na afloop van de lessen verlaten de deelnemers direct de dojo en begeven zij zich naar de uitgang van Sportcentrum Forum Kwadraat. 

 

Gebruik toiletten

Deelnemers wordt geadviseerd voor aanvang van de training thuis naar het toilet te gaan of het even op te houden tot na de training. De toiletten in de kleedkamers worden alleen voor noodgevallen gebruikt. 

 

Gebruik kleedkamers

Deelnemers worden verzocht zich zo veel mogelijk thuis al om te kleden. De kleedkamers zijn in principe alleen bedoeld voor het wassen van de handen en het neerzetten van de sporttassen en dergelijke. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat deelnemers in de kleedkamers wachten tot de start van de volgende les.

 

Er geldt een maximum van 4 personen tegelijk in de herenkleedkamer en een maximum van 3 personen in de dameskleedkamer. 

 

Gebruik publieksruimte

De publieksruimte zal zo min mogelijk worden gebruikt. Er staan totaal 4 tafels, waarbij er per tafel maximaal 2 stoelen aanwezig zullen zijn voor eventueel publiek. Aan de bar zullen tevens maximaal 2 krukken aanwezig zijn. De koffie- en theefaciliteiten zijn niet in gebruik voor publiek.

 

Gebruik trainingsmateriaal

Trainingsmateriaal wordt na elke les met water en zeep schoongemaakt. De leraren van desbetreffende lessen zullen erop toezien dat dit consequent wordt gedaan. 

 

Tijdschema

Zie lesrooster. 

 

Tot slot

Wij realiseren ons dat de huidige manier van sporten gevoelsmatig in contrast staat met de 1,5m regels die buiten het sporten om gelden. Sporten wordt nu door het RIVM gezien als veilige activiteit mits aan alle voorwaarden wordt voldaan, en is daarom uitgezonderd van de 1,5m regels. Het is echter nog steeds van belang om buiten dit sportuurtje wel zo veel mogelijk deze maatregelen na te leven om het risico op onnodige blootstelling zo veel mogelijk te minimaliseren.

 

Versie

Dit is versie 1.1, d.d. 6 juli 2020.

 

Bronnen

De volgende website zijn geraadpleegd op 25 juni 2020:

 • https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm
 • https://nocnsf.nl/sportprotocol
 • NOC*NSF protocol verantwoord sporten
 • https://www.jbn.nl/nieuws/vanaf-1-juli-ook-binnen-weer-de-mat-op