Aikido

Aikido is een krijgskunst, welke per definitie gericht is op de-escalatie. Het gaat bij de beoefening van aikido om het controleren en neutraliseren van de aanval en niet om het leren uitschakelen van de tegenstander. De confrontatie wordt niet gezocht. Ook als men aangevallen wordt, moet een confrontatie worden voorkomen. Het is in aikido de bedoeling een tegen jou gerichte agressie effectief te begeleiden en te controleren.

Aikido betekent vrij vertaald de weg "do" om in harmonie "ai" te komen met "ki". Het woord ki, letterlijk vertaald "levensenergie", heeft een uitgebreide betekenis.

In onze dojo wordt het "TOMIKI AIKIDO" beoefend. Het Tomiki Aikido wordt vaak gekarakteriseerd als Randori stijl. Randori (vrije oefening) is, vergeleken bij alle andere aikidostijlen, een afwijkend kenmerk en is in feite een extra dimensie waar men zich bij ons tevens in kan bekwamen.

KENJI TOMIKI was zowel een van de eerste leerling van MORIHEI UESHIBA, de grondlegger van de traditionele aikido, als JIGORO KANO de grondlegger van het judo.

 

Trainingstijden

 

 

Dinsdagavond

20.30   

vanaf 18 jaar (beginners + gevorderden)

Donderdagavond

19.30 - 20.30

jeugd vanaf 11 jaar

 

20.30    

vanaf 18 jaar (beginners + gevorderden)